0

คานสะพานคอนกรีต (PLANK GIRDER )

บริษัท เอส.พี.ที.คอนกรีต จำกัด                            
 …………………………………………..                          
 
ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับ คานสะพานคอนกรีตอัดแรง (SPT)  มาตรฐานกรมทางหลวง  
                         
      -   ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผสมน้ำยาเร่งการก่อตัวเพื่อความแข็งแรงและการใช้งาน อัตราส่วน                        
       ผสม 400กก./ลบ.ม.
                        
      -   กำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด   Ø 15x30 ซม.  ไม่น้อยกว่า       350 กก./ตร.ซม.      
                 
      -   กำลังอัดจากลวด PC.Strand  ที่ดึง จะถูกถ่ายเข้าในคอนกรีต  เมื่อคอนกรีตมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 245 กก./ตร.ซม.                         
      -   ลวด PC.Strand  ดึงด้วยแรงดึงไม่น้อยกว่า 70% ของแรงดึงสูงสุด  ก่อนการเทคอนกรีต เป็นวิธี Pretension                        
      -   ลวด PC.Strand  อัดแรง  ขนาด 3/8"    ซึ่งเป็นเหล็กชนิดรับแรงดึงสูงสามารถรับแรงดึงสูงสุด  อยู่ในช่วง                        16,500 - 18,500 กก./ตร.ซม. และมีคุณสมบัติตามมารตฐาน มอก.420-2540      
                 
      -   คอนกรีตทับหน้า 10 Cm.(Topping) กำลังอัดอายุ 28 วัน  ไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.   


ตารางแสดงขนาด ,น้ำหนัก และราคา

 
SPAN Weight Dimension(Cm.)
(m.) (Kg.) B D
5 1920 100 16
6 2740 100 19
7 3700 100 22
8 4800 100 25
9 6700 100 31
10 8400 100 35