ผลิตและจัดจำหน่าย เสาเข็ม,เสาเข็มคอนกรีต,เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง,เสาเข็มอัดแรง,คานสะพานคอนกรีต โดย บริษัท เอส.พี.ที คอนกรีต ชลบุรี ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

0
 welcome
  บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และคอนกรีตอัดแรงชนิดต่าง ๆ ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการลูกค้าเป็นสำคัญ อาทิเช่น เสาเข็มเสาเข็มเขื่อนเสาเข็มคอนกรีต, เสาเข็มอัดแรงเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง,คานสะพานคอนกรีต แผ่นพื้นอาคารสำเร็จรูป, คานสำเร็จรูป, พื้นสะพานคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่มีการออกแบบเฉพาะงาน

ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้ผ่านการรับรองจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
และงานมาตรฐานของ กรม ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน  

 
sptconcrete sptconcrete sptconcrete
sptconcrete sptconcrete sptconcrete