0

เกี่ยวกับเรา

     
 
บริษัท เอส พี ที คอนกรีต จำกัด
S.P.T CONCRETE COMPANY LIMITED

116 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทร : 038-154-572 ถึง 3 หรือ 086-374-0025
Fax : 038-196-840 - 1


E- mail : sptconcrete@hotmail.com
www. spt-concrete.com

สินค้าดี มีมาตรฐาน เน้นคุณภาพ บริการตรงต่อเวลา ”

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

ประวัติความเป็นมาของบริษัท เอส.พี.ที. คอนกรีต จำกัด

 
บริษัท เอส.พี.ที คอนกรีต จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 3 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และเริ่มดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2540 เป็นปฐมฤกษ์ของการเปิดการผลิต

บริษัท เอส.พี.ที คอนกรีต จำกัด มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นผู้ผลิตที่มอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้าโดยยึดหลัก 3 ประการ คือ
  1. ให้คุณภาพสินค้าที่ดีต่อท่าน โดยเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีในการผลิตสินค้าให้เกิดคุณภาพ
  2. ให้บริการที่ดีต่อท่าน โดยการบริการที่ตรงต่อเวลา ในราคาเป็นกันเอง
  3. ให้ราคาที่เป็นกันเองต่อท่าน โดยบริการด้วยความซื่อตรงที่คุณมั่นใจ
บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และคอนกรีตอัดแรงชนิดต่าง ๆ ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการลูกค้าเป็นสำคัญ อาทิเช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง , แผ่นพื้นอาคารสำเร็จรูป , คานสำเร็จรูป , พื้นสะพานคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีการออกแบบเฉพาะงาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้ผ่านการรับรองจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และงานมาตรฐานของ กรม ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน
สภาพปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจอุตสาหกรรม อีกทั้งมีการแข่งขัน
ด้านการตลาดสูง อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าทางอ้อม แต่บริษัทฯมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเป็นระบบและต่อเนื่อง อีกทั้งต้องการคืนสิ่งดีๆกับสู่สังคม จึงมุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและบริการ การตรวจสอบปรับปรุงและพัฒนา โดยมีวิศวกรและผู้ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจำเป็น


 
กำลังผลิตของบริษัทฯในปัจจุบัน

งานคอนกรีตอัดแรง 150 -200 ลบ.ม./วัน
งานคอนกรีตผสมเสร็จ 100 -150 ลบ.ม/วัน
 
ความพร้อมในการทำงาน

โม่ผสมคอนกรีต จำนวน 2 ตัว
มีแท่นผลิตเสาเข็ม จำนวน 2 แท่น
มีแท่นผลิตแผ่นพื้น จำนวน 1 แท่น
 
บทกำหนดคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิต

งานคอนกรีต

- ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 350 กก./ซม2 ทดสอบด้วยแท่ง
คอนกรีตรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 15x30 ซม ( Cylinder)

- ส่วนผสมของคอนกรีตใช้ผสมด้วย ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ชนิดเซท
ตัวเร็ว ( Portland Cement ) และมีอัตราส่วนผสมไม่น้อยกว่า
400 กก. ต่อ ลูกบาศก์เมตร

- กำลังอัดแรงจะถ่ายอัดเข้าไปในเนื้อคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีกำลัง
ไม่น้อยกว่า 245 กก./ ซม2 ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการผลิต


ลวดอัดแรงกำลังสูง

- เป็นเหล็ก Single Wire ชนิด Stress –relieved Indented Type มอก 92- 2540
และลวดเกลียวชนิดแรงดึงสูง 7 เส้น ( PC Strand) มอก 420-2540

- กำลังดึงประลัยสูงสุดสำหรับลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.0 มม. และ 5.0 มม. ไม่ต่ำกว่า 17,500 กก./ซม2
ลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.0 มม. ไม่ต่ำกว่า 17,000 กก./ซม2
และลวดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 “ และ 1/2” ไม่ต่ำกว่า 18,500 กก./ ซม2

- ลวดเหล็กกำลังสูงถูกดึงด้วยแรงไม่น้อยกว่า 70- 75% ของกำลังประลัย
สูงสุดเพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก
 
เสาเข็ม  

คอนกรีตอัดแรง
 
 
ชนิดเสาเข็ม รับน้ำหนักปลอดภัย
(ตัน)
-  0.18 x 0.18 x 4 - 12 ม. 15-25
-  0.22 x 0.22 x 4 - 14 ม. 25-30
-  0.26 x 0.26 x 4 - 16 ม. 35-45
-  0.30 x 0.30 x 4 - 16 ม. 45-50
-  0.35 x 0.35 x 4 - 18 ม. 50-60
-  0. 40 x 0.40 x 4 - 18 ม. 60-80

ข้อกำหนดงานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง


คอนกรีต

- กำลังอัดประลัยของแท่คอนกรีตรูปทรงกระบอก Ø 15x30 ซม. เมื่ออายุครบ 28 วันไม่น้อยกว่า 350 กก./ ตร.ซม
- กำลังอัดจากเหล็กแรงดึงสูงจะถูกถ่ายเข้าเนื้อคอนกรีต เมื่อมีกำลังอัด ไม่น้อยกว่า 245 กก./ตร.ซม.
- ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผสมน้ำยาเร่งการก่อตัวเพื่อ ความแข็งแรง รวดเร็วต่อการใช้งาน มีอัตราส่วนผสม 400 กก./ ลบ.ม.


ลวดเหล็กอัดแรง

- ใช้ลวด P.C wire ขนาด Ø 4 มม. 5 มม. 7 มม. และ P.C stand ( 7 wire ) Ø 3/8” 1/2 ” เป็นลวดรับแรงดึงสูงสามารถรับแรงดึงได้สูงถึง 16,500 – 18,500 กก./ตร.ซม
- ลวดอัดแรงจะถูกดึงด้วยแรงดึงไม่น้อยกว่า 70% ของแรงสูงสุดก่อน เทคอนกรีตเป็นวิธี Pretensioning


หมายเหตุ
น้ำหนักปลอดภัยที่เสาเข็ม จะสามารถรับได้ขึ้นอยู่กับสภาพของดิน  แต่ละแห่ง