0

พื้นสำเร็จรูป (ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงทรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ)

บริษัท เอส.พี.ที.คอนกรีต จำกัด                                                            
 …………………………………………..      
                                                     
ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับ งานแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูป (SPT) มอก.828-2546                                                           
           -  ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท1 ผสมน้ำยาเร่งการก่อตัวเพื่อความแข็งแรงและการใช้งาน อัตราส่วน                                  ผสม 400กก./ลบ.ม.
                                                    
           -   กำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด   Ø 15x30 ซม.เมื่ออายุครบ 28 วันไม่น้อยกว่า                                 350 กก./ตร.ซม.                                                    
         
           -   กำลังอัดจากลวด PC.Wire   ที่ดึง จะถูกถ่ายเข้าในคอนกรีต  เมื่อคอนกรีตมีกำลังไม่น้อยกว่า 245 กก./ตร.ซม.                                                     
           -   ลวด PC.Wire จะถูกดึงด้วยแรงดึงไม่น้อยกว่า 70% ของแรงดึงสูงสุด  ก่อนการเทคอนกรีต เป็นวิธี Pretension                                                    
           -   ลวด PC.Wire อัดแรง  ขนาด 4มม.และ 5มม. ซึ่งเป็นเหล็กชนิดรับแรงดึงสูงสามารถรับแรงดึงสูงสุด  อยู่ในช่วง                      16,500 - 18,500 กก./ตร.ซม. และมีคุณสมบัติตามมารตฐาน มอก.95-2517                                                    
           -   คอนกรีตทับหน้า 5 Cm.(Topping) กำลังอัดอายุ 28 วัน  ไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.         
                                           
    ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกจร / ความยาวในการใช้งาน         
 
ความยาวมากที่สุด ที่ใช้งาน(เมตร) จำนวนลวด LL=นน. บรรทุกจร กก./ตร.ม.
Ø 4 มม. 150 200 250 300 350 400 450 500
4 3.65 3.60 3.60 3.55 3.45 3.35 3.30 3.20
5 3.95 3.85 3.85 3.80 3.70 3.60 3.50 3.45
6 4.10 4.05 4.00 4.00 3.95 3.85 3.70 3.65
7 4.30 4.25 4.25 4.20 4.10 4.05 3.95 3.85
 
ความยาวมากที่สุด ที่ใช้งาน(เมตร) จำนวนลวด LL=นน. บรรทุกจร กก./ตร.ม.
Ø 5 มม. 150 200 250 300 350 400 450 500
4 4.15 4.10 4.10 4.05 4.00 3.90 3.80 3.70
5 4.45 4.45 4.40 4.35 4.35 4.20 4.10 3.95
6 4.75 4.70 4.70 4.65 4.60 4.50 4.40 4.30
7 5.05 5.00 4.95 4.95 4.90 4.8.0 4.65 4.50